Szkolenia BHP – kiedy są potrzebne?


Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracowników odpowiednie warunki do pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie BHP, które ma za zadanie zaznajomić pracownika z zasadami bezpieczeństwa w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenia BHP wstępne
Szkolenia BHP wstępne są dedykowane pracownikom, którzy pierwszy raz obejmują dane stanowisko. Można być z nich zwolnionym wyłącznie w przypadku, gdy w poprzedniej pracy obejmowaliśmy takie samo stanowisko. Szkolenia wstępne można podzielić na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pracownik zapoznaje się między innymi z przepisami z zakresu BHP, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaż stanowiskowy dotyczy czynników środowiska pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Szkolenia BHP okresowe
Szkolenia BHP Radom okresowe są przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy, a także umiejętności z zakresu BHP. Mogą być one przeprowadzone w formie kursu, samokształcenia lub seminarium. Taki kurs powinni odbyć pracownicy zatrudnieniu na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, kierowcy, mistrzowie, brygadziści, a także pracownicy administracyjno-biurowi. Ważne jest to, aby szkolenia były prowadzone przez osoby kompetentne, które mają wiedzę i potrafią się nią dzielić.

Gdzie szukać firmy szkoleniowej?
Najlepiej zatrudnić firmę szkoleniową z polecenia, która cieszy się dobrymi opiniami wśród klientów. Jeżeli firma jest duża, być może lepszym wyborem będzie zatrudnienie specjalisty ds. BHP na etat, wówczas taka osoba będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów w tym zakresie. Dzięki temu pracodawca nie będzie musiał pamiętać o kursach i szkoleniach BHP, które trzeba przecież przeprowadzać w firmie okresowo.
Szkolenia BHP są obowiązkowe i każdy pracodawca musi je zapewnić swoim pracownikom i to nie tylko na stanowiskach robotniczych. Ważne jest to, aby wybrać dobrą firmę szkoleniową.